Doğalgaz
Kullanım Sözleşmesi
(Konut)

Abonelik Sözleşmesi

Abonelik sözleşmesi; iç tesisatın onayını müteakip gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazından ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahsilinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır.

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alır. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir.

Gerekli Belgeler

T.C. Kimlik Numarası
Kira Kontratı (Kiracı İçin)

Konut ve Isınma amaçlı abonelerinden; her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli, abonenin kullanım yerlerine göre;

Güvence Bedelleri
Kombi733.00 TL
Soba650.00 TL
Şofben83.00 TL
Şofben Amaçlı Kombi733.00 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına650.00 TL
Ocak42.00 TL
Kombi + Ocak775.00 TL
Soba + Ocak ve/veya Şofben692.00 TL